Tag: standard

Ukryta w ścianie ościeżnica i skrzydło drzwiowe zlicowane ze ścianą